A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ворожбянська міська громада
Сумська область, Сумський район

Питання-відповіді щодо нових соціальних допомог для сімей з дітьми, які доступні в Дії

Дата: 25.09.2023 08:27
Кількість переглядів: 72

Фото без опису1. Хто має право оформити допомогу в Дії. яка надається при усиновленні дитини?

Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з-поміж дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. У разі, якщо усиновлювачами є подружжя, — право на допомогу при усиновленні дитини має один з них на їхній розсуд. 

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну усиновлену дитину на підставі рішення про її усиновлення за умови, якщо звернення за призначенням такої допомоги надійшло не пізніше 12 місяців з дня набуття законної сили рішенням про усиновлення дитини.

2. Які документи потрібні для оформлення допомоги при усиновленні дитини?

Для оформлення документів потрібні:

• заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них) встановленого зразка (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

• копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

• копія рішення суду про усиновлення дитини.

3. Як оформити послугу онлайн в Дії?

• зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua. Це можна зробити в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису;

• оберіть в меню послуг «Допомога при усиновленні дитини»;

• заповніть необхідні відомості форми заяви на Порталі Дія;

• після заповнення форми потрібно перевірити сформовану заяву, якщо відомості вказані у заяві - вірні, необхідно накласти на заяву електронний підпис, або Дія.Підпис та надіслати заяву на розгляд в орган соціального захисту населення;

• статус розгляду заяви відображається в особистому електронному кабінеті користувача на Порталі Дія.

Про результат розгляду заяви органом соціального захисту населення заявник отримує інформацію засобами Порталу Дія в електронний кабінет користувача та на електронну пошту, вказану при реєстрації на Порталі Дія.

Зверніть увагу, що для нарахування допомоги має бути відкритий рахунок в одному з банків зі списку.  

4. Яка  сума допомоги при усиновленні дитини?

Сума допомоги становить 41 280 гривень (із них одноразова виплата - 10 320 гривень, щомісячна виплата протягом 36 місяців - 860 гривень).

5. Заяву на отримання допомоги при усиновленні дитини потрібно підписати обом з подружжя? 

Подати  і підписати заяву може лише один з подружжя.

6. Якщо минуло понад 12 місяців з дати усиновлення, то користувач взагалі не може подати заяву чи тільки онлайн?

В такому випадку особа не може подати заяву.

7. Хто має право оформити допомогу в Дії, яка надається людині, яка доглядає за хворою дитиною?

На таку допомогу має право один з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікун, піклувальник, який доглядає за дитиною, у якої діагностовано: 

•  тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

• тяжкі вроджені вади розвитку;

• рідкісні орфанні захворювання;

• онкологічні, онкогематологічні захворювання;

• дитячий церебральний параліч;

• тяжкі психічні розлади;

• цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

• тяжку травму, є потреба у трансплантації органа або паліативній допомозі.

Допомогу можуть оформити сім'ї, які не отримують допомогу  у випадку, якщо дитині не встановлено інвалідність.

8. Які документи потрібні для оформлення допомоги людині, яка доглядає за хворою дитиною?

Для оформлення документів потрібні: 

• заява законного представника дитини, яка складається за формою, що вказана в Наказі Мінсоцполітики 09.01.2023  № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій» ;

• копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

• документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

• довідка про захворювання дитини (форма довідки № 080-3/о), видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров’я України. 

Для нарахування допомоги має бути відкритий рахунок в одному з банків зі списку. 

9. Як оформити послугу онлайн в Дії ? 

• зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua. Це можна зробити в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису;

• оберіть в меню послуг «Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною»;

• заповніть необхідні відомості форми заяви на Порталі Дія; 

• підвантажте електронний варіант довідки про захворювання дитини (скан копія);

• після заповнення форм потрібно перевірити сформовану заяву, якщо відомості вказані у заяві вірні, необхідно накласти на заяву електронний підпис, або Дія.Підпис та надіслати заяву на розгляд в орган соціального захисту населення.

Статус розгляду заяви відображається в особистому електронному кабінеті користувача на Порталі Дія. Про результат розгляду заяви органом соціального захисту населення заявник отримує інформацію засобами Порталу Дія в електронний кабінет користувача та на електронну пошту, вказану при реєстрації на Порталі Дія.

10. Де отримати документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, якщо, наприклад, попередній загубили?

Якщо попередній документ було втрачено, необхідно звернутись до органу, що видавав відповідний документ і після цього подати заяву на отримання допомоги. 

Документи, що підтверджують повноваження: 

• для усиновлювача - копія рішення  про усиновлення;

• для опікуна, піклувальника - копія рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки);

• для прийомних батьків, батьків-вихователів - копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї.

11. Який розмір допомоги людині, яка доглядає за хворою дитиною? 

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною, призначається з дня звернення за її призначенням на кожну хвору дитину в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку та виплачується 6 місяців: на дітей віком до 6 років – 4544,00 грн на дітей віком від 6 до 18 років – 5666,00 грн.

Якщо заявник отримав відмову по поданій заяві, та бажає дізнатись деталі, то необхідно звернутись в управління соціального захисту населення.

12. Хто має право оформити допомогу в Дії, яка надається людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю? 

Державна соціальна допомога призначається і виплачується громадянам України, які постійно проживають на території України, іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну, та особам, які набули статусу біженців.

Право на державну соціальну допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. 

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначається у таких розмірах:

• особам з інвалідністю з дитинства I групи - 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

• особам з інвалідністю з дитинства II групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

• особам з інвалідністю з дитинства III групи - 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

• на дітей з інвалідністю віком до 18 років - 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 

Якщо щомісячний розмір державної соціальної допомоги не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам призначається щомісячна доплата в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

13. Які документи потрібні для оформлення допомоги людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю? 

Для оформлення документів потрібні: 

• заява за формою, що вказана в Наказі Мінсоцполітики 09.01.2023  № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій» ;

• документ, що посвідчує особу заявника;

• довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

• свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (оригінал та копія);

• довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

• копія рішення суду про усиновлення дитини, якщо за допомогою звертається усиновлювач;

• довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства і дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання; 

• довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

• копія посвідки на постійне або тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства);

• копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника) (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

• копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

• копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

14. Як оформити послугу онлайн в Дії? 

• зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua. Це можна зробити в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису;

• оберіть в меню послуг «Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

• заповніть необхідні відомості форми заяви на Порталі Дія;

• після заповнення форми потрібно перевірити сформовану заяву, якщо відомості вказані у заяві - вірні, необхідно накласти на заяву електронний підпис, або Дія.Підпис та надіслати заяву на розгляд в орган соціального захисту населення;

• статус розгляду заяви відображається в особистому електронному кабінеті користувача на Порталі Дія.

Про результат розгляду заяви органом соціального захисту населення заявник отримує інформацію засобами Порталу Дія в електронний кабінет користувача та на електронну пошту, вказану при реєстрації на Порталі Дія. 

Зверніть увагу, що для нарахування допомоги має бути відкритий рахунок в одному з банків зі списку.  

15. Як відбувається виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю віком до 18 років, які перебувають на повному державному утриманні? 

Особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні (у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, пансіонатах для ветеранів війни та праці, стаціонарних відділеннях територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян тощо,) виплачується 25 відсотків призначеного розміру державної соціальної допомоги. Різниця між розміром призначеної державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з дитинства, яка перебуває у відповідній установі (закладі), і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується особі з інвалідністю з дитинства відповідно до частини першої цієї статті, перераховується установі (закладу), де перебуває особа з інвалідністю з дитинства, за її особистою письмовою заявою або заявою його законного представника.  

Зазначені кошти зараховуються на рахунки таких установ (закладів) понад бюджетні асигнування і спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання в них осіб з інвалідністю у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Дітям з інвалідністю з-поміж сиріт за період перебування на повному державному утриманні державна соціальна допомога виплачується в повному розмірі та перераховується на їх особисті рахунки у банку. Іншим дітям з інвалідністю, які перебувають у будинках-інтернатах, інших стаціонарних установах (закладах) на повному державному утриманні, призначена державна соціальна допомога виплачується в розмірі 50 відсотків та перераховується на їх особисті рахунки у банку. При цьому частина державної соціальної допомоги, що залишилася після виплати суми державної соціальної допомоги, перераховується на банківський рахунок установи (закладу) за місцем перебування дитини і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей.

16. Чи можуть іноземні громадяни та особи без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну скористатись послугою онлайн? 

На порталі Дія, послугою можуть скористатись лише громадяни України.  Іноземним громадянам та особам без громадянства необхідно звернутись до управління соціального захисту населення, додавши до списку необхідних документів посвідку на постійне проживання.

17. Хто має право оформити допомогу в Дії, яка надається одиноким усиновлювачам, одинокій матері (батьку), які не перебувають у шлюбі? 

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (батьки), які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини. 

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має також  мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» 

Звернення щодо призначення допомоги буде опрацьовано та прийняте рішення про її призначення якщо: 

• ви ще не отримуєте цю допомогу від держави;

• ви не перебуваєте у шлюбі та у свідоцтві про народження вашої дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою матері;

 або 

• ви є вдовою / вдівцем, яка / який не отримує пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбаченуЗаконом України  «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». 

18. Які документи потрібні для оформлення допомоги, яка надається одиноким усиновлювачам, одинокій матері (батьку), які не перебувають у шлюбі ? 

Для оформлення документів потрібні: 

• заява за формою, що вказана в що вказана в Наказі Мінсоцполітики 09.01.2023  № 3 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій» ;

декларація  про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

• довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення;

• витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

• копія свідоцтва про народження дитини;

• копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів);

• копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що вони не отримують на дітей зазначенні пенсії та державну соціальну допомогу (для матері (батька) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника (за необхідністю);

• копія довідки закладу освіти у разі навчання дитини за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах середньої, професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти (за необхідністю);

• копія довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 (за необхідністю).

19. Як оформити послугу онлайн в Дії? 

• зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua. Це можна зробити в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису;

• оберіть в меню послуг «Допомога на дитину одинокій матері або батьку»;

• заповніть необхідні відомості форми заяви на Порталі Дія;

• після заповнення форми потрібно перевірити сформовану заяву і декларацію, якщо відомості вказані у заяві і декларації - вірні, необхідно накласти електронний підпис, або Дія.Підпис та надіслати заяву на розгляд в орган соціального захисту населення;

• статус розгляду заяви відображається в особистому електронному кабінеті користувача на Порталі Дія.

Про результат розгляду заяви органом соціального захисту населення заявник отримує інформацію засобами Порталу Дія в електронний кабінет користувача та на електронну пошту, вказану при реєстрації на Порталі Дія. 

Зверніть увагу, що для нарахування допомоги має бути відкритий рахунок в одному з банків зі списку.  

20. Яка допомога одинокій матері надається, якщо жінка, яка має зареєстроване місце проживання на території України, народила дитину під час тимчасового перебування за межами України ? 

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. Подача таких заяв не здійснюється засобами Порталу Дія. 

21. Де заявник може ознайомитись із сумою допомоги, яка надається одиноким усиновлювачам, одинокій матері (батьку), які не перебувають у шлюбі ? 

Сума допомоги не фіксована і залежить від конкретного випадку та факторів. Допомога надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.). Якщо заявник отримав відмову по поданій заяві, та бажає дізнатись деталі, то необхідно звернутись в управління соціального захисту населення.

22. Якщо батько живий, але його позбавлено батьківських прав і у свідоцтві про народження дитини він вказаний, чи має право на допомогу для одиноких батьків мати дитини у такому випадку?

Ні, у такому випадку заявник не має права на допомогу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора