A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ворожбянська міська рада
Сумська область, Сумський район

Інформування населення про соціальні послуги, які надає Білопільський територіальний центр на території Ворожбянської територіальної громади

Дата: 08.10.2021 10:47
Кількість переглядів: 37

Ворожбянська міська рада інформує населення про перелік соціальних послуг, які надає Білопільський територіальний центр на території Ворожбянської територіальної громади

Комунальна установа

Білопільської міської ради

«Білопільський територіальний центр соціального обслуговування»

м. Білопілля, вул. Супруна, 2

контактний телефон (0543)  7-13-13, 7-13-92

електронна пошта: ter01@dszn.sm.gov.ua

Прийомні години: понеділок – четвер:  8-00 – 17-15;

п’ятниця:  8-00 – 16-00, обідня перерва з 12-00 – 13-00

Назва послуги: ДОГЛЯД СТАЦІОНАРНИЙ

Зміст послуги:

- створення умов для проживання (надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах); забезпечення харчуванням, твердим, м’яким інвентарем;

- допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування);

- спостереження за станом здоров’я, організація надання реабілітаційних та медичних послуг;

- допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- навчання навичкам самообслуговування; організація розпорядку дня, у тому числі денної зайнятості, дозвілля

Форма надання соціальної послуги: Стаціонарна

Термін надання: Не визначено (за потребою)

Соціальні групи: особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги:

1. За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) соціальні послуги надаються:

- особам з інвалідністю I групи;

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб - всі соціальні послуги;

2. З установленням диференційованої плати, залежно від доходу отримувача соціальних послуг:

 - з установленням диференційованої плати надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги ( на платній основі):

- особам, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

Документи, необхідні для отримання послуги:

- Заява про надання соціальних послуг  подається  до відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Білопільської  міської ради для  прийняття рішення;

До заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків,

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- довідки про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення.

Правові підстави для надання соціальної послуги: наказ Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 р. № 198 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговуванн чи не набули такої здатності», постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” від 29.12.2009 № 1417 із змінами та доповненнями, положення про КУ БМР «Білопільський територіальний центр соціального обслуговування» та Положення про відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- неповний комплект поданих документів

- наявність укладеного договору довічного утримання (догляду)

Назва послуги: НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

Зміст послуги:

- прання білизни та одягу;

- перукарські послуги;

- дрібний ремонт житлових приміщень;

- забезпечення гуманітарною допомогою;

- забезпечення засобами реабілітації з пункту прокату;

- рубання (розпилювання) дров;

- розчищення снігу;

- косіння трави біля будинку.

Форма надання соціальної послуги: Денна.

Термін надання соціальної послуги: Короткостроково, періодично, довгостроково.

Соціальні групи: особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги: 

1. За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) соціальні послуги надаються:

- особам з інвалідністю I групи;

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб - всі соціальні послуги;

2. З установленням диференційованої плати, залежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- з установленням диференційованої плати надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги (на платній основі):

- особам, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги:

Заява про надання соціальних послуг  подається  до відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Білопільської  міської ради для  прийняття рішення;

 До  заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків,

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- довідки про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України № 1417 від  29.12.2009р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» із змінами та доповненнями, накази Міністерства соціальної політики № 587 від 01.06.2020р. «Порядок надання соціальних послуг», № 198 від 29.02.2016 «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність  до самообслуговування чи не набули такої здатності, № 429 від 23.06.2020р. «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», положення про комунальну установу Білопільської міської ради «Білопільський  територіальний центр соціального обслуговування  затвердженого рішенням 2 сесії 8 скликання Білопільської міської ради від 24.12.2020 р.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- відсутність потреби в соціальній послузі за результатами оцінювання потреб потенційного отримувача соціальної послуги;

- закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

- відмова від отримання соціальної послуги отримувача соціальної  послуги / його законного представника / уповноваженого представника сім’ї;

- зміна місця проживання / перебування отримувача соціальної послуги, якщо це зумовлює зміну надавача соціальної послуги;

- невиконання без поважних причин отримувачем соціальної послуги вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

- виявлення/встановлення недостовірності поданих   отримувачем соціальної послуги інформації/документів під час звернення за наданням соціальної послуги, що унеможливлює подальше її надання;

- ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідної соціальної послуги.

 

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

Зміст послуги:

- послуга соціальної адаптації до якої відноситься участь в клубах та гуртках за інтересами, клубах активного довголіття, допомога в організації денної зайнятості та дозвіллі: здобуття знань  в «Університеті третього віку» на факультетах:

- здорового способу життя

- прикладного мистецтва

- культурно-мистецький

- хорового співу.

Форма надання соціальної послуги: Денна.

Термін надання соціальної послуги: Короткостроково, періодично, довгостроково.

Соціальні групи: особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги: 

1. За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) соціальні послуги надаються:

- особам з інвалідністю I групи;

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб - всі соціальні послуги;

2. З установленням диференційованої плати, залежно від доходу отримувача соціальних послуг:

- з установленням диференційованої плати надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги ( на платній основі):

- особам, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги:

Заява про надання соціальних послуг  подається  до відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Білопільської  міської ради для  прийняття рішення;

 До  заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків,

- копія довідки до акта огляду медико - соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- довідки про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12.2009 р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» із змінами та доповненнями, накази Міністерства соціальної політики № 587 від 01.06.2020р. «Порядок надання соціальних послуг», № 1267 від 07.08.2017 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації», № 429 від 23.06.2020р. «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», положення про комунальну установу Білопільської міської ради «Білопільський  територіальний центр соціального обслуговування  затвердженого рішенням 2 сесії 8 скликання Білопільської міської ради від 24.12.2020 р.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- відмови отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги;

- відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи;

- закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги, або порушення умов такого договору;

- виявлення медичних протипоказань для надання соціальної послуги;

-  зміна місця проживання;

- грубе, принизливе ставлення до працівників відділення;

- ліквідації (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

Назва послуги: ДОГЛЯД ВДОМА

Зміст послуги: допомога у веденні домашнього господарства;

- придбання та доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів;

- допомога у приготуванні їжі,

- допомога у прибиранні житла, прання,  дрібний ремонт одягу;

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомога в оформленні документів, внесення платежів;

- допомога у самообслуговуванні - допомога у вмиванні, одяганні, роздяганні, заміні натільної білизни, заміні постільної білизни тощо;

- допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами - виклик лікаря, комунальних служб;

- допомога в обробітку присадибної ділянки (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності).

Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: Може надаватись постійно

(ІІІ, ІV групи рухомої активності – 2 рази на тиждень, V група рухомої активності – 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період)

Соціальні групи: особи/сім’ї, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги:

1. За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) соціальні послуги надаються:

- особам з інвалідністю I групи;

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб;

2. З установленням диференційованої плати, залежно від доходу отримувача соціальних послуг:

 - з установленням диференційованої плати надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги ( на платній основі):

- особам, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

- понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг;

Документи, необхідні для отримання соціальної послуги:

Заява про надання соціальних послуг подається  до відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Білопільської  міської ради для прийняття рішення;

До заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків,

- копія довідки до акта огляду медико - соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- довідки про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України  № 1417 від 29.12.2009 р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» із змінами та доповненнями, № 587 від 01.06.2020 р. «Порядок надання соціальних послуг», № 428 від 01.06.2020 року «Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», накази Міністерства соціальної політики України № 760 від 13.11.2013 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», № 429 від 23.06.2020р. «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг», положення про комунальну установу Білопільської міської ради «Білопільський територіальний центр соціального обслуговування  затвердженого рішенням 2 сесії 8 скликання Білопільської міської ради від 24.12.2020 р.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- відсутність потреби в соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

 - закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

- зміна місця проживання/перебування особи, що унеможливлює надання соціальної послуги;

- невиконання без поважних причин отримувачем соціальної послуги вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

 - виявлення/встановлення недостовірності поданих   отримувачем соціальної послуги інформації/документів під час звернення за наданням соціальної послуги, що  унеможливлює подальше її надання;

- ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідної соціальної послуги.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь